Workshops & kurser i
UX & Design Thinking

Behöver ni nya eller fördjupade kunskaper i UX och användbarhet? Saknar er designprocess en bra rutin för kravställning och utvärdering? Eller behöver ni som organisation hjälp med förflyttningen mot ett kundcentrerat arbetssätt? Vi skräddarsyr workshops och utbildningar som passar er verksamhet!

 

 

Populära utbildningar